Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ประชาสัมพันธ์
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 มิ.ย. 3109
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ โครงการ โนนทองอินทร์ร่วมใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

31 พ.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ พิธีมอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

27 พ.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ การจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

05 เม.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เเละวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2567

01 เม.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

29 มี.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ การประชุมสัมมนา เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

27 มี.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประชุมปรึกษาหารือเรื่องจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567

22 มี.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประชาสัมพันธ์พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิ๊ดดดดเดียวผ่านไลน์ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)

03 มี.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

27 ก.พ. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ กิจกรรมฝึกอบรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี