Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ประชาสัมพันธ์
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 เม.ย. 2567
ถึง
26 เม.ย. 2568
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยาง หมู่ 1 - ไปลำห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน/รอบหมู่บ้าน บ้านวังแข้ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ 7 จากหน้าปั้มน้ำมันสยามรับเบอร์ถึงหนองธูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน/รอบหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ม.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ไปโรงสีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ม.ค. 2567
ถึง
31 ต.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
05 ม.ค. 2567
ถึง
05 ต.ค. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
01 ม.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567
12 ธ.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2567
อุดรธานี กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยาง หมู่ 1 - วัดป่าโนนทองอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี