Responsive image
ไฟฟ้าส่องสว่างมืดดับเป็นเวลา 8 วัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่างไฟฟ้า ออกไปดูแล จำนวน 2 จุด 1.สีแยกออกไปทางวัดหนองแสง 2.หน้าบ้านพ่อสมสุข อาสาธรรม สามแยกออกไปทางวัดป่าโนนทองอินทร์
โพสต์โดย นางเสาร์วะนี บริสุทธิ์ เมื่อ 05 เม.ย. 2566 (14:54:52)
แสดงความคิดเห็น

412065องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี