Responsive image
ขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพไปรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอุดรธานี
โพสต์โดย นายถาวร ศรีจันทร์ เมื่อ 21 มี.ค. 2566 (10:38:51)
แสดงความคิดเห็น

240996องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี