Responsive image
ขอความอนุเคราะห์รถน้ำอเนกประสงค์ เพื่อดับเพลิงที่ไหม้ป่าไม้ ที่บ้านโนนทองอินทร์หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์
โพสต์โดย นายกิตติวัฒน์ พรมบุตร เมื่อ 20 มี.ค. 2566 (14:41:12)
แสดงความคิดเห็น

387305องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี