Responsive image
บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ 4 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 1. สามแยกหน้าบ้านแม่สะอาด 2.ประตูทางเข้าอบต. 3. สี่แยกทางไปวัด 4.สามแยกบ้านแม่สม(ร้านค้า)
โพสต์โดย นายภาสกร เครือเนตร เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (13:46:52)
แสดงความคิดเห็น

131662องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี