Responsive image
บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ 4 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการขยายไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 1. จุดทางเข้าหมู่บ้าน 2. จุดหลังโรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์
โพสต์โดย นายกิตติวัฒน์ พรมบุตร เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (13:42:49)
แสดงความคิดเห็น

219659องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี