Responsive image
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการเรื่องน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
โพสต์โดย นายบุญมี ธรรมเจริญ เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (13:13:31)
แสดงความคิดเห็น

451196องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี