Responsive image
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้เส้นทางอ้อมดงสีเสียดสัญจรไป-มาลำบาก มีกิ่งไม้ยื่นออกมาบนถนนจำนวนมาก
โพสต์โดย นายบุญมี ธรรมเจริญ เมื่อ 12 ต.ค. 2565 (12:57:38)
แสดงความคิดเห็น

146699องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
157 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ : 0-42219911  โทรสาร : 0-42219911  อีเมล์ : admin@nonthongin.go.th

FACEBOOK :  อบต โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี