Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป/สภาพเศรษฐกิจ/สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี/รายงานตามแผนป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ประกาศต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
E-Service
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนทองอินทร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาโนนทองอินทร์เกมส์ครั้งที่ 20
Responsive image
เมื่อวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังวัดอุดรธานี
ได้จัดการแข่งขันกีฬาโนนทองอินทร์เกมส์ กีฬาประเพรีตำบลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20
โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด
นายอารุน ลุนพิจิตร นายกอบต.โนนทองอินทร์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกีฬาโนนทองอินทร์เกมส์ครั้งที่ 20
กีฬา ต้านยาเสพติด การจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเหล่าสวนกล้วยชาวโนนทองอินทร์
ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาเยาวชน ประชาชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไปในอนาคต
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ อีกด้วยนอกจากนี้การจัดการแข่งขันกีฬาโนนทองอินทร์เกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม
และพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นการเปิดพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างความรัก ความสมานฉันท์ของชุมชน ทั้งนี้ กำหนดการแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อ ชายและหญิง และ เปตองชาย-หญิง เป็นต้นฯ
         
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566