ความรู้ควบคู่คอนเนกชัน
จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายองค์กรจึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้
ระทึก คลอรีน 30 ตันรั่วที่ท่าเรือจอ
เกิดเหตุก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นพิษสูงรั่วไหลจากคอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมาก ที่ท่าเรืออควาบา ขอ